Het aanbod bij praktijk Beweging in Leren is vooral gericht om kinderen weer vlot vooruit te helpen. Bewegend leren is hierbij bepalend in de aanpak en het aanbod.

In de meeste gevallen wordt er eerst een screening/onderzoek gedaan. Tijdens de lateralisatietest wordt bekeken of de linker- en rechter hersenhelft goed samenwerken. De visuele screening meet de samenwerking tussen de beide ogen. Tot slot wordt er gekeken of een aantal belangrijke reflexen nog actief zijn.

De combinatie reflexintegratie en remedial teaching zorgt ervoor dat niet alleen het leerprobleem aangepakt wordt, maar ook het onderliggende probleem.

Ook wordt er bijles aangeboden als er een kortdurend traject nodig is. Wanneer uw kind wat extra aandacht nodig heeft voor één bepaald vak. Hierbij gaat het om een zwak punt in kennis of vaardigheid te verbeteren. U geeft als ouder gericht aan op welk vlak en onderdeel er extra hulp geboden moet worden. Bijv. bij rekenen het automatiseren van de tafels van 6 t/m 9 of bij spelling het goed gebruiken van de open- en gesloten lettergrepen.