Beweging is voor mens en kind veel belangrijker dan je misschien zou denken. Vaak wordt beweging gekoppeld aan fysieke resultaten (betere conditie, afvallen, spierontwikkeling etc), maar bewegen is vooral op jonge leeftijd erg belangrijk voor het aanmaken van hersenverbindingen. Kinderen van 0 tot 8 jaar zijn eigenlijk van nature niet gemaakt om stil te zitten. Zij leren door beweging en dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het brein. Door veel te bewegen ontwikkelen zich allerlei systemen in het lichaam en brein, waardoor een kind uiteindelijk in staat is om het eigen lichaam goed te beheersen en controleren. Komt dit niet goed tot ontwikkeling, dan kan een kind problemen ervaren op verschillende gebieden zoals m.b.t. het gehoorsysteem, het evenwichtssysteem, het visuele systeem etc. Leerproblemen en/of frustratie, hyperactiviteit en hypergevoeligheid kunnen verdere symptomen zijn. Totdat een kind controle heeft over de beweging en het vermogen heeft om stil te zitten of stil te staan, heeft het kind niet het basisgereedschap wat nodig is voor het leren in de klas. Leren is een actief proces. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken de wereld vooral via hun lichaam, maar ze zitten op school per dag zo’n 6 uur vaak stil...

Beweging is uitermate geschikt om te leren; het stimuleert de hersenen. Wanneer je beweegt tijdens het leren gaat er meer bloed en zuurstof naar je hersenen. Informatie die je opdoet, wordt beter verankerd. Beweging tijdens het leren zorgt er voor dat je informatie beter en langer kunt onthouden. Daarnaast zorgt het leren door beweging, dat er een verbinding wordt gelegd tussen je linker- en rechter hersenhelft. Waardoor beide hersenhelften ook beter kunnen samenwerken.

 

Kortom: Beweging is van belang!